Teslimat ve iade şartları

Teslimat anında belirttiğiniz adreste siz yoksanız, siparişiniz teslimat adresinde bulunan kişiye, resimli kimliği kontrol edilip imzası alındıktan sonra teslim edilebilir.

Teslimat anında adreste kimse bulunmazsa, kargo şirketi görevlisi size kargo şirketinin telefon numarasını içeren bir haber notu bırakacaktır. Haber notu bırakılan adrese tekrar uğranmaz, bu durumda kargoyu şubeden müşteri almalıdır. Sipariş verdikten sonra teslim alacak kişi değiştirilememektedir.

Teslimat adresi olarak "internet cafe", "herhangi bir kahvehane", "kargo şirketlerinin şube adresleri" veya "herhangi bir umuma açık alan" belirtilmiş ise sipariş iptal edilecek ve bu adreslere teslimat yapılmayacaktır.

İADE ŞARTLARI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne göre Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun mesafeli sözleşmeler başlıklı 48. Maddesinin 6. Bendinde düzenlenen “Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir” hükmünün yollaması gereğince düzenlenen 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI başlıklı 15. Maddesinin h fıkrası gereğince “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde” taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

Alıcı, cayma hakkı süresi sona ermeden önce mal/hizmetin ifasına onay vermiş olduğunu beyan ve kabul ile cayma hakkını kullanamayacağını beyan ve kabul etmiştir. 

Alıcının cayma hakkını kullanamayacağını beyan ve kabul etmiş olması ile sözleşmeye konu mal/hizmet Sipariş kişiye özel üretilen bir sanat eseri niteliğinde olup; üretildikten sonra iade edilemez, alıcı para iadesi talep edemez.

DEĞİŞTİRME KOŞULLARI

Alıcı, cayma hakkı süresi sona ermeden önce mal/hizmetin ifasına onay vermiş olduğunu beyan ve kabul ile cayma hakkını kullanamayacağını beyan ve kabul etmiştir. 

Alıcının cayma hakkını kullanamayacağını beyan ve kabul etmiş olması ile sözleşmeye konu mal/hizmet Sipariş kişiye özel üretilen bir sanat eseri niteliğinde olup; üretildikten sonra iade edilemez, değiştirme talep edilemez ve alıcı para iadesi talep edemez.

Saygılarımızla, 

ikizin Teknoloji Ltd.